A Voluntary Organisation Committed to the Cause of Science, Culture and Scientific Outlook

All India Committee

Breakthrough Science Society 
All India Committee

President: 
Prof. Dhrubajyoti Mukherjee 
Vice Presidents: 
Mr. V. P. Nandakumar, Dr. K Parichay, Mr. Biswabasu Das, Prof. Damodar Maity, Mr. Subrata Gouri, Mr. Debashis Roy
General Secretary: 
Prof. Soumitro Banerjee 
Secretariat: 
Mr. George Joseph, Prof. P. N. Thankachan, Prof. N Maity, Dr. P. P Rajeevan, Dr. R. Konar, Prof R Gangadhar, Dr Manabendra Bera
Executive Committee: 
Prof. Francis Kalathunkal, Dr. R. Venkatesan, Dr. P S Babu, Prof. Siddhartha Bharadwaj, Prof. K. P. Saji, Dr T K Shajahan, Er. Jai Prakash Maurya, Mr. Kanai Barik, , Dr. Vinay Kumar, Mr. Gopal Sahu, Mr. Chanchal Ghosh, Mr. Dinesh Mohanta, Mr. Chandan Santra, Mr Pintu Debnath, Mr K Tabrez Khan, Mr Dilip Satashia, Mr Vikas Bansal, Ms Sadhna Jakre, Dr. Uma Ramachandran, Mr S Jani Basha, Mr Patit Pawan Kuila, Mr. Ganesh Behera, Dr. Nirmal Duari, Dr. Subhraprakash Kajli, Dr Sarifa Khatun, Dr. Debabrata Bera, Ms Deepti B, Anandraj E.
Treasurer: 
Mr Asish Samanta 
Office Secretary: 
Dr Tapan Kumar Si

Editorial Board of Breakthrough

Prof. Dhrubajyoti Mukhopadhyay, Prof. Soumitro Banerjee, Mr V P Nandakumar, Prof. K. P. Saji, Mr. George Joseph, Dr T K Shajahan, Dr. Manabendra Bera, Prof. Ashoke Prasun Chattopadhyay

General Council

West Bengal: 
Prof. Kartik Ghanta, Prof. Bijoy Dolui, Dr. Safique Ul Alam, Mr. Biswajit Ray, Mr Pratyush Sikdar, Mr Avishek Sau, Mr Siddhartha Shankar Ghanta, Mr Swadeshpriyo Mahato, Surajit Saha, Sumanta Shee, Mrs Sunanda Banerjee,  Dr Apurba Senapati
Karnataka: 
Mr. Chandresh B. V., Ms Laxmi B V, Ms Abhaya D, Mr Amjad M Sayed, Ms Deepa
Kerala: 
Dr. K. Hariprasad, Mr. K. Sivankutti, K S Harikumar
Tamil Nadu: 
T Hilda Mary, S Sadashiv
Bihar: 
Mr. Kamal Kishore, Mr. Rupesh Roshan, Mr Ashutosh Kumar
Madhya Pradesh:
Ms Asha Prajapati, Mr Gaurav Namdev
Chhatisgarh: 
Ms Pooja Sharma 
Delhi: 
Ravi Kumar
Odhisha: 
Ms. Kulamani Nayek, Ms. Subhra Roy, Saptarshini Raul
Assam: 
Sabina Yasmin, Biplab Richong
Haryana: 
Mr. Harish Kumar
Andhra Pradesh: 
Mallick Duth Kumar, Viswanath Reddy
Telengana: 
Dr. G. Rajitha, Devarshi Gangaji
Jharkhand: 
Mr. Vijay Kumar, Mr Sujay Bhattacharya
Tripura: 
Mr Raju Acharjee 
Sikkim: 
Mr Shankar Sharma, Rahul Thapa, Raju Chettri